цвинглианство

собств. U. Zwingli (1484—1531)
  1. Едно от теченията в Реформацията, създадено от Улрих Цвингли в Швейцария — 1522 г. (“67 тезиса”), близко до лутерианството, но по-рационалистично относно обредите на католическия култ, защитава дребната собственост, привърженик на републиканската форма на управление, въведена в редица швейцарски градове.