зороастризъм

  1. Религия, създадена от Зороастър и практикувана и днес от парсите.