зенонизъм

собств. Zenon
  1. Учение на древногръцкия философ Зенон, представител на елеатската школа и основател на стоическата философска школа.