йога

санскр. “връзка”
  1. Древно-индийска религиозно-философска система за постигане на самопознание и връзка, единение с бог чрез контрол над мисловните и телесни функции; хатха йога — йога чрез физически упражнения и режим; карма йога — йога черз действието; бхакти йога — йога чрез преданост и почитане на бог.