ин

  1. В таоизма — един от двата допълващи се и противоположни основни принципи на китайската философия — този на женското начало, на земята, студа, тъмнината, неподвижността и т.н. Противоположно на ян.
yin