ян

  1. В таоизма — един от двата допълващи се и противоположни принципи на китайската философия — този на мъжкото начало, на слънцето, топлината, действието и т.н. Противоположно на ин.