ксенофилия

гр. “чужд” -филия
  1. книж. Чуждопоклонство; ксеномания.