ксеномания

гр. “чужд” -мания
  1. книж. Чуждопоклонство; ксенофилия.