вулгаризация

лат. “простонароден”
  1. книж. Разпространяване на знания, идеи и подобни сред широката публика.
  2. литер. Нелитературна дума