вулгарен

лат. “простонароден”
  1. Опростен до изопачаване, изопачен.
  2. Вулгурен материализъм — дребнобуржоазно философско течение в Германия през 50—60 години на XIX в. (Бюхнер, Фохт, Молешот), което защитава материализма и атеизма, но ненаучно обяснява произхода на мисълта от материята (мозъкът така отделя мисълта, както черния дроб — жлъчката).