волунтаризъм

лат. “воля” -изъм
  1. Реакционно субективно идеологическо направление във философията, което отрича обективната закономерност и необходимост в природата, като приписва на волята решаващо, първично значение (Шопенхауер, Ницше).
  2. фил. Учение, отреждащо първостепенна роля на божествената или човешката воля.
  3. прен. Субективизъм.