витализъм

“жизнен”
  1. Реакционно течение в биологията, което обяснява жизнените процеси, чрез действието на някакво нематериално начало — “жизнена сила”, която се намирала в организма.