Вишну

  1. рел. В индуизма — вторият от тримуртите, аспектът на бог като поддръжник на света, който има десет аватара (Рама, Кришна и др.)