виндикация

  1. Изискване, предявяване права върху нещо.