веризъм

лат. “истинен”
  1. изк. Ватуралистично направление в изкуството, възникнало в Италия в края на XIX в.