верификация

  1. Установяване, удостоверяване на истината; свидетелство.