ведизъм

от Веда
  1. Най-старата религиозна система на Индия, основана на свещените книги Веди.