веда

санскр. “познание”
  1. Свещена книга на индуистите, коята се състои от четири книги с молитви, химни, заклинания и предписания, написани 3 хил. г. пр. Хр.