васал

лат. “млад човек, слуга”
  1. ист. Феодал, зависим от друг феодал, който му е дал земята, и в замяна на което изпълнява към него повинности.
  2. прен. Този, който е подчинен на друг.