вадемекум

лат. “върви с мен”
  1. книж. Джобен справочник, указател.