утилитаризъм

“изгода”
  1. Учение или нагласа, утвърждаващи за смислена цел единствено ползата от дадено действие или теория.