упанишади

санскр. “тайно учение”
  1. Свещени книги, притчи, диалози, разкази — общо наименование на различните философски съчинения в древна Индия; коментарии към ведите.
  2. Будистка мистическа секта.