универсализъм

лат. “всеобщ”
  1. Идеалистическо направление в етиката, което вместо догматическата постановка за класовата борба проповядва общочовешки морални ценности.