униатство

лат. “единство”
  1. рел. Църковно-политическо движение от средата на ХІХ в. за засилване ролята на католическата църква сред православното население на Западна Украйна, Трансилвания и части на България и създаване на автономна църква под върховенството на папата.