убиквизъм

“навсякъде”
  1. Учение, че нещо се намира навсякъде.