троцкизъм

собств. Л. Д. Троцкий (1879—1940)
  1. полит. Едно от теченията на руската революционна мисъл след налагането на съветската власт; характеризира се със своята догматичност и понякога граничи с екстремизма в революционната си реторика.