тритеизъм

гр. “три” и “бог” -изъм
  1. рел. Вярване в Света Троица.