тримурти

  1. рел. Индийската троица от главните божества Брахма, Вишну и Шива.