трансцендентен

“излизъщ навън”
  1. Който се намира извън пределите на опита, свръхопитен, недостъпен за сетивата.