традиционализъм

лат. “предаване, преподаване”
  1. книж. Вярвания и нрави, които се предават по традиция.
  2. Привързаност към преданията и древните обичаи; консерватизъм.
  3. фил. При някои философи идеалисти — отдаване на голяма роля на божествената воля в битието.