тотем

индиански “неговия род”
  1. книж. Животно, растение или предмет, притежаващи магическа сила и считани за родоначалници на племето, обект на примитивен религиозен култ.