тоталитаризъм

фр.
  1. полит. Политически режим, при който има сливане на държавата с единствената легитимна партия и всеобщо господство в обществото на дадена утопична идеология; характеризира се с ликвидиране на основните конституционни и граждански свободи и на демократичния плурализъм; бива налаган чрез терор, преследване на опозицията и на всяко свободомислие.