топология

“място”, наука”
  1. Част от геометрията, която изучава качествените свойства на фигурите, които не зависят от метричните отношения.