топика

  1. Заглавие на трактат по логика на Аристотел, в който разглежда въпросът за намиране на аргументи, които са общи за няколко твърдения.
  2. Учение за намиране на доказателства за нещо.
  3. Общ аргумент, който може да се прилага към много сходни случаи.