толстоизъм

собств. Л. Н. Толстой (1828—1910)
  1. Религиозно нравствено учение, изповядвано и въведено от видния руски писател Л. Н. Толстой в края на ХІХ в., което в духа на евангелските канони проповядва несъпротивление на злото, стремеж към нравствено усъвършенстване, скромен и морален живот.