Тизифона

  1. мит. Една от трите еринии (или на лат. фурии), която наказва грешниците при влизането им в ада.