тимократия

гр. “богатство, чест” и “власт, сила”
  1. книж. Форма на управление, при което властта принадлежи на богатите; плутокрация.