тора

евр. “учение, закон”
  1. рел. “Закон”, наименование на първите пет книги от Библията; наричани у нас “Петокнижие” и приписвани на Мойсей.
  2. Пергаментен свитък с цялата религиозна литература — тексът на “Петокнижието” и Талмуда, който е пазен като светиня за юдеите в синагогите.