теза

  1. Основно положение, основна мисъл, която се поставя за доказване.
  2. Във философията на Хегел — изходен пункт в процеса на развитието.