теософия

гр. “бог” и “мъдрост”
  1. Религиозно и мистично учение, което признава вечното съществуване и прераждане на душите и приема, че по мистичен път може да се влезе в общение с тайни и свръхестествени сили, които откриват истината на избрани лица.
  2. прен. Мистицизъм; ср. спиритизъм.