теокрация

гр. “бог” и “власт”
  1. полит. Форма на обществено управление, при която главата на църквата и духовенството изпълнява функциите на светската власт; политическо господство на духовенството.