теогония

гр. “бог” и “род”
  1. мит. Съвкупност от божества, чийто култ образува религиозната система на един народ; митовете за божества на една религия.
  2. Родословие на божества.
  3. Прочута поема на Хезиод (VII в. пр. Хр.), в която е описано родословието на гръцките богове.