теодикия

“бог” и “справедливост”
  1. Религиозна и философска теория създадена от Лайбниц, която се старае да оправдае и примири съществуването на зло и несправедливост в света с учението за всеблагост и всемогъщество, приписвани на Бога.
  2. Метафизическо учение за съществуването на бога и неговите атрибути.