теория

гр. “наблюдение”, “изследване”
  1. Логическо обобщение на обществената практика, на обществения опит.
  2. Система от основни възгледи, от ръководни идеи и положения в един или друг отрасъл на човешкото познание.
  3. Обяснение на закономерностите в развитието на природата и обществото.
  4. Съвкупност от правила, които се прилагат при изучаването или преподаването на известни знания и сръчности.
  5. Схващане, обяснение.