теизъм

гр. “бог”
  1. Религиозно-философско течение, признаващо бог като разумна сила, която е създала и управлява света, която ръководи цялата дейност на хората; деизъм.