тавматология

гр. “чудо” -логия
  1. рел. Богословска наука, която се занимава с чудесата.