терор

лат. “страх, ужас”
  1. Система от мерки за преследване, насилие и физическо унищожаване на определени групи от обществото.
  2. Управление, властване чрез използване на заплахи и физическо насилие; тероризъм.