термин

лат. “предел, граница”
  1. лог. Съставен елемент на съждението.
  2. мит. Древноримски бог на междиите, почитан като синорен камък.