терминизъм

  1. Идеалистическо учение във философията, според което общото понятие на думата няма съответствие в обективната реалност.