телуризъм

лат. “земя”
  1. книж. Влиянието на Земята върху жителите на дадена местност, върху техните обичаи, бит и характер.